Employment Barometer

Aims of this projects were: analyzing the labor market. Which skills are mostly required in the labor market? Statistics of employees working in private and public institutions. Statistics employees’ gender positions within an organization etc. The research has been conducted by Universum College Students through field (primary) research and surveys have been used as the main tool to get data then to be processed using SPSS.

Read More

Eficenca e energjise ne Kosove

Aims of the research were: to learn more whether people are informed what is energy efficiency? To understand what is the energy consumption during different seasons (winter-summer). To understand what people think about electricity prices? The research has been conducted by Universum College Students through field (primary) research and surveys have been used as the main tool to get data then to be processed using SPSS.

Read More

Domestic Products

Aims of the projects were: increasing awareness for domestic products. Measuring what is the consumption of domestic products in comparison with imported products? Consumption level for domestic products for different cities etc.? This research has been conducted by Universum College students through field (primary) research and surveys have been used as the main tool to get data then to be processed using SPSS.

Read More

ISEPS dhe INDEP

February 2, 2017 | 0 Comments

ISEPS dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), ka bërë një hulumtim sipas të cilit 94% e të anketuarve janë deklaruar që konsumojnë produkte vendore ndërsa vetëm 6% janë përgjigjur me JO. Në këtë tryezë u diskutua për rëndësinë e konsumimit të produkteve vendore në Kosovë. Nga ku u tha se me një koordinim të mirë…

February 2, 2017 | 0 Comments

ISEPS dhe INDEP ka bërë një hulumtim…

February 2, 2017 | 0 Comments

ISEPS dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), ka bërë një hulumtim sipas të cilit 94% e të anketuarve janë deklaruar që konsumojnë produkte vendore ndërsa vetëm 6% janë përgjigjur me JO. Në këtë tryezë u diskutua për rëndësinë e konsumimit të produkteve vendore në Kosovë. Nga ku u tha se me një koordinim të mirë…